Przeprowadzimy rekrutację zespołów pracowników o odpowiednich kwalifikacjach w oparciu o Twoje wytyczne i potrzeby firmy. Rekrutujemy zespoły od 10 pracowników na terenie Polski.

UZYSKAJ DARMOWĄ WYCENĘ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

1. Określ liczebność potrzebnego zespołu

2. Uzupełnij swoje dane

We will select a team of employees with appropriate qualifications based on your references and company needs. We recruit teams from 10 employees in Poland.

GET A FREE RECRUITMENT OFFER

1. Determine the size of the team you need

2. Fill in your details