Przeprowadzimy rekrutację zespołów pracowników o odpowiednich kwalifikacjach w oparciu o Twoje wytyczne i potrzeby firmy. Rekrutujemy zespoły od 10 pracowników na terenie Polski.

UZYSKAJ DARMOWĄ WYCENĘ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

1. Określ liczebność potrzebnego zespołu

2. Uzupełnij swoje dane

Мы подберем команду сотрудников с соответствующей квалификацией, основываясь на ваших рекомендациях и потребностях компании. Мы набираем команды от 10 сотрудников в Польше.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

1. Определите размер необходимой вам команды

2. Заполните свои данные